Jan VOJČÍK

Bakalářská práce

Řízená hypotermie u nemocných po KPR

Controlled hypothermia in patients after cardiopulmonary resuscitation
Anotace:
Řízená hypotermie je v současnosti považována za perspektivní neuroprotektivní metodu poskytující ochranu před následky ischemického postižení zejména u pacientů po kardiopulmonální resuscitaci pro srdeční zástavu. Hypotermie vede ke snížení mortality a ke zlepšení kvality života u pacientů s hypoxickým poškozením mozku. V teoretické části popisuji terapeutickou hypotermii (TH) z pohledu historie, …více
Abstract:
Controlled hypothermia is currently considered a promising method for providing protection to the neuroprotective effects against ischemic disability, particularly in patients undergoing cardiopulmonary resuscitation for cardiac arrest. Hypothermia leads to lower mortality and improve quality of life in patients with hypoxic brain damage. In the theoretical part describes therapeutic hypothermia (TH …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011
Zveřejnit od: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Cvernová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOJČÍK, Jan. Řízená hypotermie u nemocných po KPR. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta