Bc. Michal Babáček

Master's thesis

Real-time augmented reality application

Real-time augmented reality application
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem smíšené, digitálně rozšířené reality. Je stále těžší se orientovat na poli termínů a technologií rozšířené reality a nositelné elektroniky kde jsou mnohá ustanovená vědecké označení zastřena neurčitými pseudotaxonomiemi mediálních a marketingových nálepek. Rozebíráme současné platformy pro rozšířenou realitu, držíc se při tom definic zavedených Ronaldem Azumou …more
Abstract:
This thesis concerns the topic of mixed, digitally augmented reality. It is increasingly difficult for one to navigate the field of augmented reality and wearable computing terms and technologies where many established scientific definitions are being clouded by a fuzzy pseudo taxonomy of media and marketing labels. We set ourselves to elaborate on currently available platforms for augmented reality …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2015
  • Supervisor: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík
  • Reader: doc. Fotios Liarokapis, PhD

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics