Bc. Michal Babáček

Diplomová práce

Real-time augmented reality application

Real-time augmented reality application
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem smíšené, digitálně rozšířené reality. Je stále těžší se orientovat na poli termínů a technologií rozšířené reality a nositelné elektroniky kde jsou mnohá ustanovená vědecké označení zastřena neurčitými pseudotaxonomiemi mediálních a marketingových nálepek. Rozebíráme současné platformy pro rozšířenou realitu, držíc se při tom definic zavedených Ronaldem Azumou …více
Abstract:
This thesis concerns the topic of mixed, digitally augmented reality. It is increasingly difficult for one to navigate the field of augmented reality and wearable computing terms and technologies where many established scientific definitions are being clouded by a fuzzy pseudo taxonomy of media and marketing labels. We set ourselves to elaborate on currently available platforms for augmented reality …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík
  • Oponent: doc. Fotios Liarokapis, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika