Bc. Pavel Valenta

Bakalářská práce

Počet policistů jako jeden z aspektů ovlivňující vznik trestných činů v rámci Moravskoslezského kraje České republiky

Number of police officers as one of the aspects influencing the emergence of crime within Moravian-Silesian Region of the Czech Republic
Anotace:
VALENTA Pavel, Počet policistů jako jeden z aspektů ovlivňující vznik trestných čin v rámci Moravskoslezského kraje České republiky. Bakalářská práce MU Brno. Katedra gymnastiky a úpolů. Vedoucí práce Zdenko Reguli. Počet stran 42. V bakalářské práci jsem se v teoretické části zaměřil na vysvětlení základních pojmů, které s problematikou souvisí, ve výzkumné části jsem se zaměřil na zjištění skutečnosti …více
Abstract:
VALENTA Paul, Number of police officers as one of the aspects influencing the emergence of crime within Moravian-Silesian Region of the Czech Republic. Department of Gymnastic and Combatives. Leader Zdenko Reguli. Number of pages 42. Bachelor thesis. Brno: MU,2012. In Bachelor thesis I focusedon the theoretical part of the explanation of basic concepts that relate to theproblems in the research, I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií