Theses 

Počet policistů jako jeden z aspektů ovlivňující vznik trestných činů v rámci Moravskoslezského kraje České republiky – Bc. Pavel Valenta

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavel Valenta

Bakalářská práce

Počet policistů jako jeden z aspektů ovlivňující vznik trestných činů v rámci Moravskoslezského kraje České republiky

Number of police officers as one of the aspects influencing the emergence of crime within Moravian-Silesian Region of the Czech Republic

Anotace: VALENTA Pavel, Počet policistů jako jeden z aspektů ovlivňující vznik trestných čin v rámci Moravskoslezského kraje České republiky. Bakalářská práce MU Brno. Katedra gymnastiky a úpolů. Vedoucí práce Zdenko Reguli. Počet stran 42. V bakalářské práci jsem se v teoretické části zaměřil na vysvětlení základních pojmů, které s problematikou souvisí, ve výzkumné části jsem se zaměřil na zjištění skutečnosti, že početní stav policistů je jeden z aspektů, který ovlivňuje početní stav vzniklých trestných činů.

Abstract: VALENTA Paul, Number of police officers as one of the aspects influencing the emergence of crime within Moravian-Silesian Region of the Czech Republic. Department of Gymnastic and Combatives. Leader Zdenko Reguli. Number of pages 42. Bachelor thesis. Brno: MU,2012. In Bachelor thesis I focusedon the theoretical part of the explanation of basic concepts that relate to theproblems in the research, I focused on finding that police manpower is one aspect that affects quantity crimes arising.

Klíčová slova: policie, trestný čin, kriminologie, kriminalita Key words police, crime, criminology, criminality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:13, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz