Bc. Šimon Javora

Bachelor's thesis

Defining an Error Typology: the Case of CELTraC

Defining an Error Typology: the Case of CELTraC
Abstract:
Tato bakalářská práce má za cíl definovat kategorie chybové typologie korpusu studentských překladů CELTraC, který se v současné době používá na Katedře anglistiky a amerikanistiky. Jelikož jeden z hlavních důvodů kompilace tohoto korpusu byla analýza chyb při překladu, absence chybových definic zbytečně ztěžuje práci se shromážděnými daty. V teoretické části jsou porovnány různé systémy anotací chyb …more
Abstract:
This thesis aims to define the categories of the error typology of CELTraC, a learner translation corpus in use at the Department of English and American Studies. Since one of the main reasons for the compilation of the corpus was the analysis of translation errors, the lack of error definitions makes working with this data needlessly difficult. The theoretical part of the thesis compares various error …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2016
  • Supervisor: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Reader: Mgr. Veronika Kloučková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta