Mgr. Michaela Veberová

Diplomová práce

Environmentální generativita v dospělosti

Environmental generativity in adulthood
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konceptem environmentální generativity v dospělosti. Tento v psychologii poměrně nový koncept v sobě propojuje jedno z Eriksonových osmi životních vývojových stádií – generativitu a environmentalismus coby závazek vůči životnímu prostředí a proenvironmentální jednání. Cílem studie bylo blíže prozkoumat vztahy mezi generativitou a environmentalismem. Zjišťovali jsme souvislosti …více
Abstract:
The thesis deals with a concept of environmental generativity in adulthood. This concept, which is relatively new, interconnects one of the Erikson´s eight stages of psychosocial development – generativity and environmentalism as an commitment to environment and environmental action. The goal of this study was to examine more specifically relations between generativity and enrionmentalism. We found …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Vildová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie