Mgr. Michaela Marková

Diplomová práce

Utváření vztahu dítěte k prostředí prostřednictvím tvorby

The formation of a child’s relationship to environment through the creativity.
Anotace:
Diplomová práce „Utváření vztahu k prostředí prostřednictvím tvorby“ se zabývá výtvarnou tvorbou žáků 1., 2. a 3. ročníku základní školy jako významným prostředkem k utváření a zlepšení vztahu žáků k jejich místu bydliště. Výtvarné lekce jsou realizovány v rámci dlouhodobého výukového projektu v hodinách výtvarné výchovy, prvouky a praktických činností. Dle principů projektového vyučování vychází volba …více
Abstract:
Diploma thesis “Creating a relationship to the environment through art” is dealing with art creation of students of 1.,2. and 3. year of elementary school as an important means of creating and improving the relationship of students to their place of residence. The art lessons are implemented within the framework of long – term educational project in art lessons, fundament of civics and natural science …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Pavla Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta