Theses 

Podpůrné faktory trvalé abstinence uživatelů metamfetaminu: narativní analýza příběhů mužské majoritní společnosti – Mgr. Michaela Nekulová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Michaela Nekulová

Diplomová práce

Podpůrné faktory trvalé abstinence uživatelů metamfetaminu: narativní analýza příběhů mužské majoritní společnosti

Factors Supporting Permanent Abstinence From Methamphetamine: Narrative Analysis of Stories of Majority Male Population

Anotace: Diplomová práce se zabývá podpůrnými faktory trvalé abstinence uživatelů metamfetaminu se zaměřením na mužskou majoritní populaci. Cílem je určit a popsat tyto faktory porovnáním skupiny abstinujících se skupinou takových uživatelů, kteří po léčbě zrelapsovali. Výzkum byl proveden kvalitativně metodou narativních rozhovorů facilitovaných kresbou čáry života. Celkem do něj bylo zařazeno 10 mužů ve věku 23 – 65 let. Jejich životní příběhy byly narativně rekonstruovány a analyzovány z kategoriálně – obsahového hlediska. Jako klíčové se projevily rozdíly v kategoriích vnímané sociální opory, existenčních otázek, kriminální minulosti, motivovanosti k léčbě, a některých osobnostních charakteristikách, s důrazem na pocit smysluplnosti života.

Abstract: This diploma thesis deals with factors supporting permanent abstinence from methamphetamine in the users of this substance. This work focuses on majority male population. The goal is to identify and describe these factors by comparing a group of abstinents with a group of those who relapsed after the treatment. The research was undertaken using the method of narrative interviews facilitated via drawing a lifeline. 10 men between the ages of 23 and 65 were incorporated into the research. Their stories were reconstructed via narrative and analyzed from the categorial – content point of view. Differences in perceived social support, questions of existece, criminal past, some personality traits, motivation to undergo the treatment, and with special importance the feeling that life has sense proved to be the most important factors.

Klíčová slova: drogová závislost, léčba drogové závislosti, abstinence, životní příběh, narativní analýza, drug addiction, treatment of drug addiction, life story, narrative analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:23, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz