Markéta VURMOVÁ

Bakalářská práce

Marketing ubytovacích služeb

Marketing of accommodation services
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku marketingu ubytovacích služeb a následnou aplikaci na konkrétní podnik, kterým je Parkhotel Congress Center Plzeň. Cílem práce je návrh opatření pro optimalizaci marketingu v daném podniku. Teoretická část se týká oblasti marketingu, marketingového mixu služeb, strategického řídícího a marketingového procesu, marketingové analýzy a slevových portálů …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on characteristics of marketing in accommodation services and application to specific company, which is Parkhotel Congress Center Pilsen. The aim of the thesis is the proposal of marketing optimization measures in this company. Theoretical part contains the areas of marketing, marketing mix of services, strategic management and strategic marketing process, marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VURMOVÁ, Markéta. Marketing ubytovacích služeb. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností