Bc. Petr Bár

Master's thesis

Statistické modelování ekonomických ukazatelů firmy ZMES s.r.o.

Statistical modelling of economic indicators of company ZMES s.r.o.
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na posouzení finanční situace pomocí statistického modelování ekonomických ukazatelů. Na začátku práce je finanční analýza jednotlivých ekonomických ukazatelů. Tyto ukazatele jsou následně převedeny do grafů časových řad a pomocí regresní analýzy jsou vyrovnány zkoumané hodnoty. Z výsledků je provedena analýza a predikce vývoje. V závěru jsou jednotlivé ukazatele rozebrány …viac
Abstract:
The diploma work is focused on a review of financial situation by statistical modelling of economic indicators. At the beginning of this work is financial analysis of economic indicators. These indicators are transfer to graphs of time series and with help of regression analysis are equalized researched values. From results is made analysis and prediction of progress. At the end single indicators are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Klíma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting