Bc. Martina Drozdová

Master's thesis

Problematika biomasy jako obnovitelného zdroje energie v kontextu environmentální výchovy na ZŠ

The Issue of Biomass as a Renewable Energy Sources in the Context of Environmental Education in Elementary schools
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou biomasy jako obnovitelného zdroje energie v kontextu environmentální výchovy na ZŠ. Problém biomasy byla posuzována z hlediska zařazení do kurikulárních dokumentů a učebnic, tvorbou prostředků výuky s jejich následným otestováním na základní městské a vesnické škole.
Abstract:
This master’s thesis deals with the issue of biomass as a renewable energy source within the context of environmental education at elementary schools. The issue of biomass was assessed from the point of view of inclusion in the curriculum documents and textbooks, teaching resources formation and their subsequent testing for basic urban and rural schools.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta