Martina HÖLBLINGOVÁ

Bachelor's thesis

Podněty a myšlenky z díla Jara Křivohlavého pro dobrovolnickou činnost v hospicové a paliativní péči

Impulses and thoughts from Jaro Krivohlavy's work on volunteer activities in hospice and palliative care
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá radami a postřehy z knih Jara Křivohlavého, které mohou najít své využití při dobrovolnické činnosti v hospicové a paliativní péči. V první části jsou vysvětleny teoretické pojmy jako hospicová a paliativní péče, modely dobrovolnictví. V druhé části jsou uvedeny praktické informace o doprovázení umírajících z díla Jara Křivohlavého. Tyto informace pokrývají širokou oblast …viac
Abstract:
This thesis deals with advice and remarks from Jaro Krivohlavy's books, which can be helpful for volunteer activities in hospice and palliative care. The first part explains the theory behind the terms such as hospice and palliative care or models of volunteering. The second part focuses on practical information from Jaro Krivohlavy's work about accompanying the dying. This information covers a broad …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2015
Zverejniť od: 25. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÖLBLINGOVÁ, Martina. Podněty a myšlenky z díla Jara Křivohlavého pro dobrovolnickou činnost v hospicové a paliativní péči . Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 3. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology

Bachelor programme / odbor:
Social Politics and Social Work / Charitable and Social Work

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses u6b7l2 u6b7l2/2
27. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.