Theses 

Srovnání vykazování a zveřejňování finančních nástrojů dle ČÚL a IAS/IFRS (se zaměřením na IFRS 7) – Ing. Ludmila Poláková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Ludmila Poláková

Master's thesis

Srovnání vykazování a zveřejňování finančních nástrojů dle ČÚL a IAS/IFRS (se zaměřením na IFRS 7)

Comparison reporting and disclosures of financial instruments in compliance with CAL and IAS/IFRS (especially IFRS 7)

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá rozdílným pojetím finančních nástrojů v souladu s Českou účetní legislativou (ČÚL) a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IAS/ IFRS). Zejména pak je práce zaměřena na rozdílné vykazování a zveřejňování v účetních závěrkách. ČÚL se zabývá problematikou finančních nástrojů méně podrobně a rámcová úprava této oblasti je rozdrobena. Finanční nástroje v IAS / IFRS patří k jednomu z nejlépe a nejpodrobněji zpracovaných témat. Sjednocení ve zveřejňování přinesl nedávno vydaný IFRS 7, který obsahuje výčet požadavků na zveřejnění informací o finančních nástrojích a riziky s nimi spojenými.

Abstract: Topic of this diploma thesis is an analysis of financial instruments accounting in Czech Accounting Legislation (CAL) and International Financial Reporting Standards (IAS/ IFRS) with special focus on reporting, recognition and disclosure of this crucial area of accounting. Basically CAL does not describe this part of accounting in detail. Financial instruments in IAS/ IFRS are one of the best themes described. The new published International Financial Reporting Standard 7- Financial Instruments: Disclosures (IFRS 7) brought unification of disclosures and new disclosure requirements.

Keywords: Aktiva, náklady, výnosy, ocenění, pravidla, rozvaha, spolehlivý odhad, účetnictví, výsledovka, účetní závěrka, vykázání, riziko, derivát, finanční nástroj, splatnost, úvěr, závazek, měnový kurz, trh, ztráta, zisk, Assets, expenses, revenues, measurement, rules, balance sheet, reliable estimate, accounting, income statement, financial statements, reporting, risk, derivate, financial instrument, maturity, loan, liability, exchange rate, market, loss, profit

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Eva Fantová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 26/6/2019 18:21, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz