Stanislav Košař

Master's thesis

ERP systémy a analýza jejich realizace ve webovém prostředí

ERP systems and web-based ERP systems
Abstract:
Práce pojednává o ERP systémech a webových informačních systémech typu ERP. V teoretické části práce je rozebrán historický vývoj informačních systémů s důrazem na období vzniku webových informačních systémů. Po analýze historického vývoje ERP systémů a webových informačních systémů následuje část zabývající se současným pokrytím podnikových procesů ERP systémy a obecná kritéria, podle kterých je vhodné …more
Abstract:
This diploma thesis deals with ERP systems and web information systems such as ERP. The theoretical part describes the historical development of information systems and the inclusion of web information systems in the context of historical development. Analysis of existing ERP systems is followed by a section dealing with the current coverage of business processes by ERP systems and general recomended …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Josef Basl
  • Reader: Jana Fortinová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40577