Stanislav Košař

Master's thesis

ERP systémy a analýza jejich realizace ve webovém prostředí

ERP systems and web-based ERP systems
Anotácia:
Práce pojednává o ERP systémech a webových informačních systémech typu ERP. V teoretické části práce je rozebrán historický vývoj informačních systémů s důrazem na období vzniku webových informačních systémů. Po analýze historického vývoje ERP systémů a webových informačních systémů následuje část zabývající se současným pokrytím podnikových procesů ERP systémy a obecná kritéria, podle kterých je vhodné …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with ERP systems and web information systems such as ERP. The theoretical part describes the historical development of information systems and the inclusion of web information systems in the context of historical development. Analysis of existing ERP systems is followed by a section dealing with the current coverage of business processes by ERP systems and general recomended …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: Josef Basl
  • Oponent: Jana Fortinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40577