Theses 

Evropská unie jako manažer zamrzlých konfliktů v postsovětském prostoru – Bc. Jan Nosálek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Nosálek

Diplomová práce

Evropská unie jako manažer zamrzlých konfliktů v postsovětském prostoru

The European Union as a Manager of Frozen Conflicts in the Post-Soviet Space

Anotace: Hlavním cílem této práce je přispět k teoreticky ukotvenému porozumění roli EU jakožto manažera zamrzlých konfliktů v postsovětském prostoru. V práci jsou nejprve vymezeny koncepty zamrzlého konfliktu a managementu konfliktu, na což navazuje představení analytického rámce práce. Následuje nastínění nástrojů a institucionálního vývoje Unie v kontextu managementu konfliktu. V empirické části práce bude analyzován unijní management konfliktů v Podněstří (Moldavsko), Abcházii a Jižní Osetii (Gruzie) a Náhorním Karabachu (Ázerbájdžán). Závěr práce přináší konečnou komparaci, poukazuje na rozdíly a podobnosti v rámci jednotlivých případů a zodpovídá vytyčené výzkumné otázky.

Abstract: The aim of the thesis is to contribute to theoretically anchored understanding of European Union in its role of manager of frozen conflicts in the post-Soviet space. For the purpose of the thesis, concepts of frozen conflict and conflict management are defined first. This is followed by explanation of applied analytical framework and outline of Union’s institutional development and its foreign-policy instruments relevant to conflict management. The empirical part of the thesis focuses on analysis of EU’s role in frozen conflicts in Transnistria (Moldova), Abkhazia and South Ossetia (Georgia) and Nagorno-Karabakh (Azerbaijan). The thesis concludes with overall comparison.

Klíčová slova: Evropská unie, management konfliktu, zamrzlý konflikt, Abcházie, Jižní Osetie, Náhorní Karabach, Podněstří, European Union, Conflict Management, Frozen Conflict, Abkhazia, South Ossetia, Nagorno-Karabakh, Transnistria

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:19, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz