Bc. Jan Nosálek

Diplomová práce

Evropská unie jako manažer zamrzlých konfliktů v postsovětském prostoru

The European Union as a Manager of Frozen Conflicts in the Post-Soviet Space
Anotace:
Hlavním cílem této práce je přispět k teoreticky ukotvenému porozumění roli EU jakožto manažera zamrzlých konfliktů v postsovětském prostoru. V práci jsou nejprve vymezeny koncepty zamrzlého konfliktu a managementu konfliktu, na což navazuje představení analytického rámce práce. Následuje nastínění nástrojů a institucionálního vývoje Unie v kontextu managementu konfliktu. V empirické části práce bude …více
Abstract:
The aim of the thesis is to contribute to theoretically anchored understanding of European Union in its role of manager of frozen conflicts in the post-Soviet space. For the purpose of the thesis, concepts of frozen conflict and conflict management are defined first. This is followed by explanation of applied analytical framework and outline of Union’s institutional development and its foreign-policy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií