David Žurovec

Diplomová práce

Úprava zvedacího zařízení trubek vrtné soupravy LOC400

Modifying of Pipe Lifting Device of LOC400 Drilling Rigs
Anotace:
V diplomové práci je v první části nastíněn návrh na úpravu stávajícího hydraulicky poháněného zvedacího zařízení trubek vrtné soupravy Huisman LOC400. Úprava zařízení je provedena pro změněné parametry zvedaných trubek. Druhá část práce je zaměřena na úpravu uchopovacího zařízení trubek ,,gripper beam“ pro změněné parametry trubek. V používané konstrukci při provozu vznikají problémy, které se pomocí …více
Abstract:
In the thesis is in the first section of the outlined proposal for adjustment of the existing hydraulically powered modifying of pipe lifting device of Huisman LOC400 drilling rigs. The adjustment of the device is made for modified the parameters of lifting pipes. The second section of the work is focused on the adjustment of the device gripper tubes ,,gripper beam" for modified the parameters of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Nečas
  • Oponent: David Továrek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství