Martin NOSEK

Bachelor's thesis

"Vybrané úkoly jednotek požární ochrany při zabezpečení ochrany obyvatelstva"

"Selected tasks of fire fighting units in protection of the population"
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce bylo rozebrat úkoly a činnost jednotek požární ochrany se zaměřením na činnost jednotek na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. Mimo jiné také posoudit připravenost a vybavenost jednotek požární ochrany. Pomocí dotazníkového šetření zjistit úroveň znalostí velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce v oblasti civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. V současné …viac
Abstract:
The objective of this bachelor thesis was to analyze tasks and activities of fire fighting units with a focus on activities in civil defense and protection of the population. The thesis also assessed preparedness and equipment of the fire fighting units. Using a questionnaire survey the thesis investigated the level of knowledge of commanders of voluntary fire brigades in municipalities in the field …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Zverejniť od: 7. 5. 2010
Identifikátor: 16336

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Štěpán Kavan

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOSEK, Martin. "Vybrané úkoly jednotek požární ochrany při zabezpečení ochrany obyvatelstva" . Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 07. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 5. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses u8c3eo u8c3eo/2
10. 5. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
10. 5. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.