Bc. Erika Pacherová

Bakalářská práce

Vkladová povinnost společníků společnosti s ručením omezeným

Deposit Obligation to the Partners of the Limited Liability Company
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the partners´ contribution obligation to a Limited liability company. The new legislation introduces a lot of changes in contributions and capital stock formation. The subject matter of the thesis is to introduce changes in the law that allow the establishment of new companies with more flexibility and latitude. The aim of this work is to better understand the new facts …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vkladovej povinnosti spoločníkov v spoločnosti s ručením obmezeným. Nová právna úprava prináša množstvo zmien v oblasti vkladov a tvorby základného kapitálu. Podstatou práce je predstavenie zmien v zákone, ktoré umožňujú zakladanie nových spoločností s väčšou mierou flexibility a voľnosti. Cieľom práce je nahliadnuť bližšie k novým skutočnostiam vytvárania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta