Ing. Marek Musil

Bachelor's thesis

Role veřejnosti v procesu územního plánování ČR

The Role of the Community during the Process of the Landscape Planning in the Czech Republic
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Role veřejnosti v procesu územního plánování ČR“ je analyzování procesu územního plánování ve vztahu k veřejnosti. Práce vysvětluje cíle a nástroje územního plánování a charakterizuje jednotlivé dokumentace a možnosti zapojení do procesu jejich tvorby. Jako hlavní legislativní rámec je použit stavební zákon z roku 2007. Povědomí o této oblasti je zjišťováno pomocí dotazníkového …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „The Role of the Community during the Process of the Landscape Planning in the Czech Republic“ is to analyze the planning process in relation to the community. Bachelor thesis explains the objectives and instruments of spatial planning and describes the types of documentation and the various opportunities to participate in the process of their creation. The Building …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta