Bc. Hana Pivečková

Bachelor's thesis

Tematické pole „Alkohol a jeho vliv na člověka“ v ruské a české frazeologii

Subject Field "Alcohol and its Influence on People" in Russian and Czech Phraseology
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je porovnání ruských a českých frazeologismů, obsahujících komponent alkohol nebo vyjadřujících jeho efekt na člověka. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část pojednává o samotné frazeologii a její klasifikaci. V praktické části je nashromážděný materiál rozdělen dle jejich struktury a jejich ekvivalence s českými frazeologismy a analyzován.
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to compare Russian and Czech phraseological units with the component alcohol or describing its effect on people. The work consists of two parts. The theoretical part defines characteristics of phraseology itself and its classification. In the practical part it is the collected material divided into groups according to their structure and the degree of equivalence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Olga Berger

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta