Bc. Martin Garčar

Diplomová práce

Agilní přístupy v projektovém řízení

The agile approach in project management
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá povědomím a využíváním agilních přístupů v rámci projektového řízení na území České republiky. V teoretické části práce je představeno projektové řízení, způsoby řízení projektu za pomoci tradičních nebo agilních metodik, jejich rozdílné vnímání důležitosti jednotlivých parametrů projektu a představení hlavních zástupců, zpracována je také literární rešerše na dané téma …více
Abstract:
This thesis deals with the awareness and use of agile approaches in the context of project management in the Czech Republic. In the theoretical part, is to project management, project management methods using traditional or agile methodologies , their differing perceptions of the importance of individual parameters of the project and the presentation of the main representatives treatment is also a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Garčar, Martin. Agilní přístupy v projektovém řízení. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN