Theses 

Spokojenost zaměstnanců ve firmě CNM textil a.s. – Diana Navrátilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Diana Navrátilová

Bakalářská práce

Spokojenost zaměstnanců ve firmě CNM textil a.s.

Job Satisfaction of Employees in Manufacture of CNM textil a.s.

Anotace: Každý zaměstnavatel by měl v organizaci mapovat pracovní spokojenost zaměstnanců a vytvářet takové pracovní podmínky, které směřují k pracovní spokojenosti každého jednotlivce. Bakalářská práce se zabývá poznáním osobních priorit faktorů pracovního prostředí ve firmě CNM textil a.s. Cílem je zjistit, jaké faktory ovlivňující pracovní spokojenost zaměstnanci nejvíce preferují, a také odhalit jaké vnímají priority ze strany zaměstnavatele. Následně pak poukázat na největší odchylky mezi přáním a realitou. Použitý dotazník je vytvořen na základě Herzbergovy dvoufaktorové motivační teorie. U všech zaměstnanců má největší hodnotu mzda, jistota pracovního místa a pověst závodu. Ze strany zaměstnavatele zaměstnanci nejčastěji uváděli důležitou spolupráci s jinými úseky, pověst závodu a náplň práce. Součástí bakalářské práce je také návrh vedoucí ke zlepšení pracovní spokojenosti zaměstnanců ve firmě CNM textil a.s., závod Oskava.

Abstract: Each employer should identify the employee's work satisfaction in the organization and create working conditions that are conducive to the individual's work satisfaction. Bachelor thesis is concerned with knowledge the personal priorities of the working environment in CNM textile a.s. The goal is to find out what factors the employees prefer the most, and also to reveal the perceived priorities by the employer. Then point out the greatest deviations between wishes and reality. The questionnaire used is based on the two-factor Herzberg motivation theory. All employees have the highest value wage, job security and race reputation. From the employer's side, employees most often cited important cooperation with other sections, the reputation of the company and the job content. Part of the bachelor thesis is also a proposal aimed at improving employee satisfaction at the company CNM textil a.s., the Oskava plant.

Klíčová slova: pracovní spokojenost, faktory pracovní spokojenosti, motivace, dotazníková metoda

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Kateřina IVANOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag-mvso.zcu.cz/portal/prohlizeni/index.jsp?publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f&type=portlet&phase=render&windowid=%2Fportal%2Fprohlizeni%2Findex.jsp%2F0?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18801 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Moravská vysoká škola Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc

Jak správně citovat práci

Navrátilová, Diana. Spokojenost zaměstnanců ve firmě CNM textil a.s.. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). Moravská vysoká škola Olomouc. Moravská vysoká škola Olomouc

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz