Bc. Kristýna Drápalová

Diplomová práce

Sledování změn životních podmínek, jež umožňují překonat bariéry sociální inkluze u zvolené cílové skupiny

Monitoring changes in living conditions that allow to overcome barriers to social inclusion in the target group
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Sledování změn životních podmínek, jež umožňují překonat bariéry sociální inkluze u zvolené cílové skupiny“, jež vznikla pod vedením prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., se zabývá sledováním změn životních podmínek, které umožňují překonat bariéry sociálního začleňování, u vybrané cílové skupiny - dětí. Dané změny se uskuteční prostřednictvím intervence vybraného programu a …více
Abstract:
This thesis titled „Monitoring changes in living conditions that allow to overcome barriers to social inclusion in the target group“, which was created under leadership of prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., deals with monitoring of changes in living conditions, that allow to overcome the barriers of social inclusion in target group - children. These changes will take place through intervention of chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií