Bc. Eva Divišová

Diplomová práce

Axinový interaktom: Charakterizace transientních interakcí Axinu za pomocí peptidových knihoven

Use of peptide libraries for characterisation of Axin interactions with transiently binding proteins
Anotace:
Axin je scaffold protein, hrající důležitou roli v několika buněčných signálních drahách. Schopnost Axinu interagovat s různými signálními proteiny nemusí být důležitá jenom pro přenos signálu v rámci jedné kaskády, ale také pro komunikaci a přepínání mezi jednotlivými drahami. Cílem mojí diplomové práce bylo analyzovat výsledky detailního mapování interakčního rozhraní mezi Axinem a Kasein kinázou …více
Abstract:
Axin is a scaffold protein which plays a significant role in several signaling pathways. The ability of Axin to interact with various signaling proteins is important not only for signal transduction within a single pathway but also for the cross-talk and switching between individual pathways. The aim of my diploma thesis was to analyze results from detailed mapping of the interaction interface between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta