Aneta Jedličková

Bachelor's thesis

Management nestátní neziskové organizace

Management of non-profit institution
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby. Po teoretické stránce charakterizuje neziskový sektor, neziskové organizace a jejich typologii, finanční zdroje, sociální služby, a především jejich management. V praktické části byla popsána a analyzována vybraná nestátní nezisková organizace z pohledu managementu a financování. Její součástí jsou …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on non-governmental non-profit organizations providing social services. Theoretically characterizes non-profit sector, non-profit organizations and their typology, financial sources, welfare services, and especially management. In the practical part was described and analyzed selected NGO from the perspective of management and funding. It also includes suggestions and recommendations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jedličková, Aneta. Management nestátní neziskové organizace. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Enterprise Management