Bc. Aneta Jedličková

Diplomová práce

Porovnání nestátní neziskové organizace a sociálního podniku z pohledu financování a managementu

Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na nestatní neziskovou organizaci a sociální podnik, které poskytují sociální služby, z pohledu managementu a financování. Teoretická část se zabývá obecně neziskovými organizacemi, dále pak jejich managementem a financováním. Praktická část analyzuje a porovnává vybranou nestátní neziskovou organizaci a sociální podnik. Součástí jsou návrhy a doporučení.
Abstract:
This diploma thesis focuses on non-governmental non-profit organizations and social enterprises that provide social services from the perspective of management and funding. Theoretically characterizes non-profit organizations, then management and financing. The practical part analyzes and compares selected NGO and social enterprise. It also includes suggestions and recommendations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jedličková, Aneta. Porovnání nestátní neziskové organizace a sociálního podniku z pohledu financování a managementu. Pardubice, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku