Aneta Jedličková

Bakalářská práce

Management nestátní neziskové organizace

Management of non-profit institution
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby. Po teoretické stránce charakterizuje neziskový sektor, neziskové organizace a jejich typologii, finanční zdroje, sociální služby, a především jejich management. V praktické části byla popsána a analyzována vybraná nestátní nezisková organizace z pohledu managementu a financování. Její součástí jsou …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on non-governmental non-profit organizations providing social services. Theoretically characterizes non-profit sector, non-profit organizations and their typology, financial sources, welfare services, and especially management. In the practical part was described and analyzed selected NGO from the perspective of management and funding. It also includes suggestions and recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jedličková, Aneta. Management nestátní neziskové organizace. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků