Bc. Tereza Radová

Diplomová práce

Technologické vyhodnocení výroby masného výrobku z masa kuřat krmených přídavkem kmínu kořenného v porovnáním s masným výrobkem s přídavkem kmínu do díla

Technological evaluation of the production of a meat product from the meat of chickens fed with the addition of caraway in comparison with a meat product with the addition of caraway to the meat work
Anotace:
Tato diplomová práce ,,Technologické vyhodnocení výroby masného výrobku z masa kuřat krmených přídavkem kmínu kořenného v porovnáním s masným výrobkem s přídavkem kmínu do díla“ se zabývá v teoretické části výživou hospodářských zvířat, přídatnými látkami v krmivech, technologií výroby masných výrobků a kmínem kořenným a jeho využitím v potravinářství a ekonomickým, nutričním a technologickým významem …více
Abstract:
This thesis ,, Technological evaluation of the production of a meat product from the meat of chickens fed with the addition of caraway in comparison with a meat product with the addition of caraway to the meat work“ deals in the theoretical part with livestock nutrition, feed additives, technology of meat products and caraway and its use in food and economic, nutritional and technological importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
  • Oponent: Lukáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie potravin