Mgr. Daniella Sarah Chocholová

Diplomová práce

Aktivní politika zaměstnanosti a její účinnost při řešení nezaměstnanosti

The active employment policy and its effectiveness in addressing unemployment in Pardubice district
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o problematice aktivní politiky zaměstnanosti v České republice. Jejím cílem byla analyzovat nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti a její vliv na snižování nezaměstnanosti v rámci České republiky i na regionální úrovni. Samotná práce obsahuje jak teoretickou část, kde je popsán trh práce, jeho zákonitosti a také právní úpravy, které tuto problematiku ošetřují …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of active employment policy in the country. Work includes a first theoretical part, which describes the labor market, its laws and rules that treat this issue. There is drawn from literature sources and codes. The practical part is described and characterized Pardubice district employment and unemployment in the area. As detailed here using graphs and tables above, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní