Jakub Sollich

Bakalářská práce

Rodinný dům - vytápění tepelným čerpadlem s akumulací

The Family House - Heat Pump Heating with Storage
Anotace:
Zadáním této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu, se zaměřením na vytápění a ohřev teplé vody tepelným čerpadlem a krbovou vložkou s teplovodním výměníkem. Dokumentace je dělena na dvě základní části: Stavební část a část technického prostředí budov. Účelem bylo zkoordinovat tyto části. Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je dvoupodlažní …více
Abstract:
The assignment of this bachelor thesis is elaboration of the project documentation for building construction of the family house, focused on heating and hot water heating. Documentation is divided to two main parts – construction part and part of technical equipment of buildings. The purpouse of this documentation was coordination of those two parts. The construction part includes design of two floor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2023
  • Vedoucí: Zdeněk Galda
  • Oponent: Vladan Panovec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava