Ondřej Vicenec

Bakalářská práce

Rodinný dům – Podlahové vytápění v kombinaci s krbem a tepelným čerpadlem

Family House - Floor Heating in Combination with Fireplace and Heat Pump
Anotace:
VICENEC, Ondřej. Rodinný dům – Podlahové vytápění v kombinaci s krbem a tepelný čerpadlem. Ostrava: VŠB 2016. Bakalářská práce, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. Počet stran 55. Podstatou bakalářské práce je zpracování dokumentace v rozsahu prováděcího projektu. První oddíl práce obsahuje stavební část na kterou navazuje v druhém oddíle část odborná …více
Abstract:
VICENEC, Ondřej. Family House - Floor Heating in Combination with Fireplace and Heat Pump. Ostrava: VŠB 2016. Bachelors thesis, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engieering, Department of Indoor Environmental Engineering and Building Services. Number of pages: 55. The subject matter of bachlero´s work is a documentation of the extent of the implementation project. The first section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Zdeněk Galda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava