Jiří DRAHOTA

Diplomová práce

Probační dohled a jeho uplatnění v rámci trestní justice

Probation supervision and its use within the bounds of criminal justice
Anotace:
Název diplomové práce je: Probační dohled a jeho uplatnění v rámci trestní justice. V dané práci se autor pokusil o ucelený výklad institutu probačního dohledu, a to jak na základě ustanovení zákona o Probační a mediační službě, tak na základě trestního zákona a trestního řádu. V diplomové práci jsou vysvětleny pojmy: restorativní justice, probace, mediace, organizace a účel Probační a mediační služby …více
Abstract:
Title of thesis is: Probation supervision and its application in the criminal justice system. In the work the author attempted to institute a comprehensive explanation of probation supervision, both pursuant to the provisions of the Probation and Mediation Service, and on the basis of criminal law and criminal procedure. The thesis explains terms: restorative justice, probation, mediation, organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Eduard Wipplinger

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRAHOTA, Jiří. Probační dohled a jeho uplatnění v rámci trestní justice. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/