Mgr. Daniela Baráková, Ph.D.

Doctoral thesis

Spruce and pine needles as passive samplers and tools for assessing the genotoxic effect of atmospheric contaminants

Spruce and pine needles as passive samplers and tools for assessing the genotoxic effect of atmospheric contaminants
Abstract:
V průmyslově vyspělých zemích je do životního prostředí nepřetržitě uvolňováno velké množství chemických látek. Ty jsou poté distribuovány v různých složkách životního prostředí (vzduch, voda, půda a biota), kde mohou být degradovány, přeměněny nebo uloženy. Jedna skupina těchto chemických látek jsou perzistentní organické látky (POPs). Jsou nebezpečné pro živé organismy kvůli jejich karcinogenním …more
Abstract:
In industrialized regions, large concentrations of chemicals are emitted continuously to the atmosphere. Once released, these chemicals are distributed over different environmental compartments (air, water, soil, and biota), where they can be degraded, transformed or accumulated. One group of these chemicals are persistent organic pollutants (POPs). To be listed as a POP, a compound must be bioaccumulative …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 9. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Reader: prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., prof. Ing. Jan Tříska, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta