Mgr. Daniela Baráková, Ph.D.

Disertační práce

Spruce and pine needles as passive samplers and tools for assessing the genotoxic effect of atmospheric contaminants

Spruce and pine needles as passive samplers and tools for assessing the genotoxic effect of atmospheric contaminants
Anotace:
V průmyslově vyspělých zemích je do životního prostředí nepřetržitě uvolňováno velké množství chemických látek. Ty jsou poté distribuovány v různých složkách životního prostředí (vzduch, voda, půda a biota), kde mohou být degradovány, přeměněny nebo uloženy. Jedna skupina těchto chemických látek jsou perzistentní organické látky (POPs). Jsou nebezpečné pro živé organismy kvůli jejich karcinogenním …více
Abstract:
In industrialized regions, large concentrations of chemicals are emitted continuously to the atmosphere. Once released, these chemicals are distributed over different environmental compartments (air, water, soil, and biota), where they can be degraded, transformed or accumulated. One group of these chemicals are persistent organic pollutants (POPs). To be listed as a POP, a compound must be bioaccumulative …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Oponent: prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., prof. Ing. Jan Tříska, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta