Bc. Patrik Pakandl

Master's thesis

IFRS pro MSP a jejich aplikace v českých podmínkách

IFRS rof SMEs and their application in the Czech conditions
Abstract:
Předmětem diplomové práce je IFRS pro MSP a jejich aplikace v českých podmínkách se zaměřením na mezinárodní harmonizaci účetnictví (ve světě i v Evropě), mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), malé a střední podniky a IFRS pro malé a střední podniky. Záměrem praktické části diplomové práce je provést operace zajišťující přechod na IFRS pro MSP u společnosti ABC s.r.o. s orientací na nehmotná …more
Abstract:
The object of the final thesis is IFRS for SMEs and their application in the Czech conditions with a focus on international harmonization of accounting (in the world and in the Europe), international financial reporting standards (IFRS), small and medium enterprise and IFRS for small and medium enterprise. The aim of the practical part of this thesis is to carry out operations for the transition to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Gabriela Dlasková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní