Bc. Ondřej Přibyl

Bachelor's thesis

Volby do krajských zastupitelstev

Regional Election
Abstract:
Krajská politika se za poslední desetiletí stala plnohodnotnou součástí české politiky. Díky svěřeným kompetencím, zejména v záležitostech týkající se zdravotnictví a školství, se kraje staly do jisté míry protiváhou vládnoucím silám. Bakalářskou práci, na téma volby do krajských zastupitelstev, jsem rozdělil do několika částí. První část jsem věnoval vymezení pojmu územní samosprávy, její ústavní …more
Abstract:
The regional politics became the fully-fledged part of the Czech politics during the last decades.Thanks to commended authorities, especially in matters concerning the health service and the education, districts became the equipoise to ruling powers. The bachelor work, with the theme of the municipal council elections, is divided to several parts. The first part delimits the term of municipal authorities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2010
  • Supervisor: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Reader: JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta