Bc. Stanislav Řehák

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku – projektová (analytická) studie

Marketing communication mix of selected company - project (analytical) study
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou projektování marketingového komunikačního mixu obecně, specificky se věnuje tvorbě audiovizuálního reklamního spotu a navazujícího návrhu realizace podpory prodeje pro vybraný podnikatelský subjekt – Vysokou školu finanční a správní. Vychází při tom z oborové teorie marketingové komunikace, zejména konceptu marketingového mixu a marketingového komunikačního …více
Abstract:
Bachelors project is aimed on the problems of general projecting of the marketing communication mix specifically then solves the topics of creation of the audiovisual advert and related realization of sales promotion activities for chosen company – University of Finance and Administration. It originates from the field theory of marketing communication especially from concept of marketing mix and marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní