Bc. Stanislav Řehák

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku – projektová (analytická) studie

Marketing communication mix of selected company - project (analytical) study
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou projektování marketingového komunikačního mixu obecně, specificky se věnuje tvorbě audiovizuálního reklamního spotu a navazujícího návrhu realizace podpory prodeje pro vybraný podnikatelský subjekt – Vysokou školu finanční a správní. Vychází při tom z oborové teorie marketingové komunikace, zejména konceptu marketingového mixu a marketingového komunikačního …more
Abstract:
Bachelors project is aimed on the problems of general projecting of the marketing communication mix specifically then solves the topics of creation of the audiovisual advert and related realization of sales promotion activities for chosen company – University of Finance and Administration. It originates from the field theory of marketing communication especially from concept of marketing mix and marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní