Alžběta Kudelková

Bakalářská práce

Kulturní turismus na zámcích na řece Orlici a jejich marketingový mix

Cultural tourism on chateaux on the Orlice river and their marketing mix
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kulturním turismem na zámcích na řece Orlici. Zaměřuje se na čtyři zámecké objekty, které v roce 2017 získaly ocenění European Destination of Excellence v kategorii kulturního turismu. Jedná se o zámek Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí a Potštejn. Cílem práce je identifikace typického návštěvníka každého z těchto objektů. Teoretická část se zabývá …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with cultural tourism on chateaux on the Orlice river. It focuses on four chateaux which were awarded with the European Destination of Excellence in the category of cultural tourism in 2017. These are Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí and Potštejn. The aim of the thesis is to identify a typical visitor of each of these objects. The theoretical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Markéta Dianová
  • Oponent: Irena Tyslová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77348