Bc. Roman Smetana

Bakalářská práce

Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě

Cyber Security in public administration
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě“ hodnotí aktuální stav a vývoj informační bezpečnosti v prostředí České republiky v souvislosti se zaváděním Zákona 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Srovnává vládní koncepci řízení informatiky, porovnává zákonná opatření a normy, sleduje východiska těchto opatření a také možnosti reálného zabezpečení kyberprostoru. Srovnává …více
Abstract:
Thesis on "Cyber security in public administration" is trying to assess the current state and development of information security in the Czech Republic in connection with the implementation of the law on cyber security. It compares the government's concept of information management, compares the legal measures and standards, monitors the basis of these measures and the possibility of real security …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní