Bc. Jiřina Faltusová, DiS.

Bakalářská práce

Zaměstnanecké benefity v daňovém právu

Employee benefits in tax law
Anotace:
V bakalářské práci se budu zabývat zaměstnaneckými benefity v daňovém právu. První kapitole bude zaměřena na vývoj a charakteristiku zaměstnaneckých benefitů. Další kapitola bude pojednávat o vlivu zaměstnaneckých benefitů na daň z příjmů fyzických a právnických osob. V této kapitole dojde k rozčlenění z pohledu zaměstnavatele (na daňově uznatelné/neuznatelné náklady/výdaje) a zaměstnance (daňově osvobozená …více
Abstract:
In my work I deal with employee benefits in tax law. The first chapter will focus on the development and characteristics of employee benefits. The next chapter will discuss the impact of employee benefits on income tax and legal persons. In this chapter there is a breakdown in terms of the employer (tax-deductible/non-deductible expenses/costs) and employees (tax exempt/not free performance). In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta