Bc. Pavel Švec

Diplomová práce

Řízení fiskálních rizik (na úrovni krajských rozpočtů v ČR)

Management of fiscal risks (on regional level in the Czech Republic)
Anotace:
Předmětem diplomové práce je srovnání systému řízení fiskálních rizik ve vybraných krajích České republiky. První část práce je věnována postavení krajů v České republice, roli krajských samospráv a jejich působení na hospodaření krajů. Druhá kapitola je věnována rizikům. Jsou v ní zachycena rizika působící na kraje v rovině obecné a analyzovaná jednotlivá fiskální rizika. Třetí část je zaměřena na …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is the comparison of the system of fiscal risk management in selected regions of the Czech Republic. The first part of the thesis is focused on the situation of regions in the Czech Republic as well as on the role of the regional self-government and its effectiveness in the management of regions. The second chapter concerns risks. In this chapter the risks that are having …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta