Theses 

Jazyková a kulturně-historická identita Černé Hory – Bc. Kamila Chalupová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Balkanistika

Bc. Kamila Chalupová

Diplomová práce

Jazyková a kulturně-historická identita Černé Hory

Cultural-historical and Linguistic Identity in Montenegro

Anotace: Práce se zabývá hledáním odpovědí na sociolingvistické, historické a etnologické otázky, z nichž je složen otazník černohorské národní identity. Vzhledem k tomu, že základní kámen na němž se staví evoluce černohorského etnika a tedy i jeho soudobé kulturní identity, nenalezneme v dějinách novodobých, zaměřila jsem se v první části této práce na historický a kulturní vývoj této oblasti již od příchodu Slovanů na Balkán. Druhá část je zaměřena na součásti moderní černohorské národní identity. Třetí část práce tvoří analýza dotazníkového šetření z let 2012 a 2015.

Abstract: The thesis seeks answers to deals with socio-linguistic, historical and ethnological issues that put together the question of the Montenegrin identity. As the headstone on which the Montenegrin ethnic group and its contemporary cultural identity have evolved cannot be found in modern history, the main focus of the first part of the thesis is on the region's historical and cultural development since the Slavs' arrival to the Balcans. The second part focuses on constituents of modern Montenegrin identity. The third part is based on an analysis of questionnaire surveys performed in 2012 a 2015.

Klíčová slova: Černá Hora, černohorská národní identita, černohorský jazyk, kmen, katun, junáctví, Montenegro, Montenegrin national identity, Montenegrin language, tribe, prowees

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:29, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz