Bc. Josef Gabriel

Bachelor's thesis

Význam pedagogického vzdělání pracovníků autoškol a zkušebních komisařů řidičů pro modifikaci práce podle typologie uchazečů o řidičské oprávnění

Importance of teacher education staff and Driving examiners for drivers to modify the work according to the typology of applicants for a license
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá podmínkami nutnými pro provozování autoškoly, získání profesního osvědčení pro učitele autoškol a průkazu zkušebního komisaře řidičů, významem pedagogického vzdělání pracovníků autoškol a zkušebních komisařů řidičů v závislosti na typologii uchazečů o řidičské oprávnění. Působení pracovníků autoškol a zkušebních komisařů řidičů na uchazeče dle jejich psychologického, mentálního …more
Abstract:
This thesis deals with the conditions required to operate a driving school, obtain a professional certificate for driving instructors and drivers' license examiner, the importance of teaching staff training driving instructors, examiners and drivers, depending on the typology of applicants for a license. Effects of Workers Driving examiners for applicants for drivers based on their psychological, mental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta