Theses 

Financial Position Assessment of HUAWEI Company – Xinyi Xie

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Xinyi Xie

Bachelor's thesis

Financial Position Assessment of HUAWEI Company

Financial Position Assessment of HUAWEI Company

Abstract: The bachelor thesis is focused on financial analysis, which refers to profitability, solvency, liquidity, stability, history and the prospects for growth, trade comparison and other financial indicators and methods, analysis of enterprise. The aim of submitting bachelor thesis is provided the financial analysis of Huawei Company during 2009 to 2014 period. Bachelor thesis is divided to five chapters, including introduction and conclusion. The most important is chapter four, because there is used financial analysis for Huawei Company.

Abstract: The bachelor thesis is focused on financial analysis, which refers to profitability, solvency, liquidity, stability, history and the prospects for growth, trade comparison and other financial indicators and methods, analysis of enterprise. The aim of submitting bachelor thesis is provided the financial analysis of Huawei Company during 2009 to 2014 period. Bachelor thesis is divided to five chapters, including introduction and conclusion. The most important is chapter four, because there is used financial analysis for Huawei Company.

Keywords: financial statement, trend analysis, solvency ratio, profitability ratio, debt ratio, activity ratio, pyramidal decomposition of ROE.

Keywords: financial statement, trend analysis, solvency ratio, profitability ratio, debt ratio, activity ratio, pyramidal decomposition of ROE.

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Kateřina Zelinková
  • Reader: Karolina Lisztwanová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 03:31, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz