Theses 

Financial Position Assessment of HUAWEI Company – Xinyi Xie

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Xinyi Xie

Bakalářská práce

Financial Position Assessment of HUAWEI Company

Financial Position Assessment of HUAWEI Company

Anotace: The bachelor thesis is focused on financial analysis, which refers to profitability, solvency, liquidity, stability, history and the prospects for growth, trade comparison and other financial indicators and methods, analysis of enterprise. The aim of submitting bachelor thesis is provided the financial analysis of Huawei Company during 2009 to 2014 period. Bachelor thesis is divided to five chapters, including introduction and conclusion. The most important is chapter four, because there is used financial analysis for Huawei Company.

Abstract: The bachelor thesis is focused on financial analysis, which refers to profitability, solvency, liquidity, stability, history and the prospects for growth, trade comparison and other financial indicators and methods, analysis of enterprise. The aim of submitting bachelor thesis is provided the financial analysis of Huawei Company during 2009 to 2014 period. Bachelor thesis is divided to five chapters, including introduction and conclusion. The most important is chapter four, because there is used financial analysis for Huawei Company.

Klíčová slova: financial statement, trend analysis, solvency ratio, profitability ratio, debt ratio, activity ratio, pyramidal decomposition of ROE.

Keywords: financial statement, trend analysis, solvency ratio, profitability ratio, debt ratio, activity ratio, pyramidal decomposition of ROE.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Kateřina Zelinková
  • Oponent: Karolina Lisztwanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:25, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz