Martina BRÉTTOVÁ

Bakalářská práce

Nároky na komunitní porodní asistentky

Claims on community midwives
Anotace:
Bakalářská práce přibližuje nároky na komunitní porodní asistentky. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje vymezení porodní asistence a její definici, kompetencím a legislativní úpravě, dále se věnuje vzdělávání a profesním organizacím. Práci porodních asistentek ve vybraných zemích světa. Komunitní péči porodních asistentek, vymezení pojmů, významu komunity a aktuální …více
Abstract:
The bachelor's thesis describes the demands on community midwives. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of midwifery and its definition, competence and legislative changes, it also deals with education and professional organizations. The work of midwives in selected countries of the world. Community care, definitions, the importance of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Kristina Janoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRÉTTOVÁ, Martina. Nároky na komunitní porodní asistentky. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/