Miroslava Kučerová

Bachelor's thesis

Kvalita života klienta v zařízení poskytující sociální služby

Life quality of client in the institution providing social services
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na kvalitu života osob v zařízeních poskytující sociální služby. Teoretická část pojednává o historickém vývoji sociálních zařízení, legislativní úpravě a klasifikaci sociálních zařízení, na které navazují standardy kvality sociálních služeb. Dále poskytuje informace o mentální retardace, klasifikaci a příčinách tohoto postižení. Část empirická je zaměřena na interpretaci …more
Abstract:
This bachelor´s thesis focuses on the quality of life of persons staying at facilities providing social services. Its theoretical part deals with historical development of social institutions, their legislative adjustment and classification, which the social services quality standards are based on. Furthermore it provides information on mental retardation, its classification and causes of this handicap …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Accessible from:: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jaromír Pospíchal

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kučerová, Miroslava. Kvalita života klienta v zařízení poskytující sociální služby. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe